Inschrijfformulier Dagtocht 8 Sept. 2019

Kosten voor de dagtocht bedragen € 10,- per voertuig, graag gepast betalen bij aanvang van de dagtocht.

Het aanmeldformulier komt hier na het Treffen.

Deelname is geheel voor eigen risico! Met het versturen van dit formulier verklaart men dat zijn/haar voertuig minimaal WA verzekerd is.

Tevens verklaart men geen eis tot schadevergoeding in te dienen bij de organisatie of een van haar leden.